De fiscus en jouw tweede verblijf in Spanje, dit MOET je weten

27 januari 2022 | Leestijd: 5 min

Belgen met een tweede verblijf in het buitenland

2021 was het jaar waar de Belgische fiscus een grote verandering doorvoerde voor Belgen met een tweede verblijf in het buitenland.

Heb je een vakantiewoning in Spanje? Of plan je de aankoop hiervan? Dan raden we je aan om dit artikel te lezen. Ongeacht of je zelf instaat voor je belastingaangifte of dit uit handen geeft aan een fiscalist.

WAAROM?

opname buitenlandse woningen bij Belgische belastingdienst

Deze wijziging kwam er ook niet omdat de fiscus dit nodig vond, maar België had reeds meerdere veroordelingen gekregen van de Europese Unie. Resultaat, in een record tempo had de overheid een plan klaar en goedgekeurd.

Maar wat was precies het probleem?
Volgens de Europese Unie is er sprake van “discriminatie” in de manier waarop de Belgische belastingdienst buitenlandse woningen opnam in de belastingaangifte t.o.v. een tweede verblijf in eigen land.

Tot en met 2021 werd de berekening voor een tweede verblijf in het buitenland (EU) gebaseerd op het (geraamd) huurrendement. Terwijl voor een tweede verblijf in eigen land het kadastrale inkomen als basis wordt genomen.
Een groot verschil, dus vond men het tijd om dit gelijk te stellen.

OPLOSSING?

kadastraal inkomen bepalen

Uiteindelijk werd er beslist om ook voor de buitenlandse onroerende goederen het kadastraal inkomen te bepalen.

Maar aangezien de kadastrale gegevens in België gebaseerd zijn op cijfers van 1975, zal ook voor buitenlands vastgoed een correctiefactor in acht genomen worden.

Zo zal de fiscus in staat zijn om het KI te bepalen van een tweede verblijf in het buitenland, teruggerekend naar 1975.

WIE?

elke Belgische belastingplichtige

Elke Belgische belastingplichtige is verplicht aangifte te doen als deze zakelijke rechten heeft op onroerend goed in het buitenland.

Wat houdt “zakelijke rechten” precies in? Gelieerd aan het onroerend goed door eigendomsrecht, vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ….

HOE?

data & berekeningen

De oplossing kwam er heel snel maar de uitvoering zal duidelijk maken of dit ook de juiste beslissing was. Dit jaar, 2022, zullen we dit kunnen beoordelen. In ieder geval dient de Belgische fiscus over voldoende data te beschikken om deze berekeningen uit te voeren.

Je kan het al raden, de eigenaar van een tweede verblijf in Spanje zal de nodige informatie moeten verstrekken. De fiscus zal de berekeningen doen, maar het is de plicht van de belastingplichtige om de nodige informatie te verstrekken.
Zoniet, kunnen er boetes tot 3.000 EUR volgen.

We geven je hieronder een beknopte samenvatting waaraan je je mag verwachten.

Recent eigenaar van een tweede verblijf in Spanje

Zoals hierboven beschreven, “het is de plicht ….”. Kortom, heb je recent een woning gekocht of plan je in de toekomst een woning te kopen? Dan ben je zelf verantwoordelijk om dit aan te geven.

Dit kan door dit formulier in te vullen.

Weet dat je 4 maanden* de tijd hebt om dit te doen. Zoniet, neem je het risico tot bestraffing met boetes tot 3.000 EUR voor het nalaten van de aangifte.

* Uitzondering, aangifte dient te gebeuren binnen de termijn van 30 dagen voor:

  • Nieuwe rijksinwoners gedurende het lopende jaar
  • Rechtspersonen die van vennootschapsbelasting naar rechtspersonenbelasting gaan.

Wat als je eigenaar van een tweede verblijf in Spanje was vóór 2021

In principe zou iedere Belg met een tweede verblijf in Spanje, een uitnodiging van de overheid ontvangen hebben om een formulier in te vullen en terug te bezorgen.

Hiervoor kreeg de eigenaar tijd tot 31 december 2021.

Heb je deze uitnodiging niet ontvangen, raden we je aan om het formulier via bovenstaande link z.s.m. in te vullen en alsnog te bezorgen.

Disclaimer

Dit artikel dient alleen als richtlijn. Adaleta Real Estate aanvaardt geen enkele rechtsprakelijkheid (direct of indirect) voor enig letsel, schade (incidentieel of gevolgschade), schadeclaim, inclusief maar niet beperkt tot het verlies van winst of spaargelden, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met, de gebruik van enige informatie, of enige fout, ontbreking of defect in de informatie. Aangezien de inhoud uitsluitend informatief is, dient u zelf navraag te doen en professioneel advies in te winnen.

Auteursrechten

Adaleta Real Estate behoudt zich alle rechten voor. De inhoud van deze checklist mag niet worden verveelvoudigd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. Als er toestemming wordt gegeven, kunnen er aanvullende voorwaarden worden gesteld.

MIJN ZOEKWENSEN