Algemene voorwaarden

Adaleta gebruiksvoorwaarden

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, ga je als volgt akkoord:

Juridische kennisgeving

Alle informatie en inhoud die door de Adaleta-website wordt verstrekt, is uitsluitend voor informatieve doeleinden. Inhoud houdt geen rekening met, en mag ook niet worden beschouwd als vervangen, professioneel advies.
Het doel is om de activiteiten en diensten van Adaleta te faciliteren.

Adaleta kan niet verantwoordelijk worden gehouden, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid (direct of indirect) voor enig letsel, schade (incidenteel of gevolgschade), verliesclaim (inclusief maar niet beperkt tot het verlies van winst of spaargelden), voortvloeiend uit of in verband met, het gebruik van enige informatie, enige fout, weglating of defect in de informatie op de website, downloadbare inhoud of externe links.


Informatie m.b.t. onroerend goed

Informatie die bij een woning wordt verstrekt, is onderhevig aan fouten, weglatingen en Adaleta behoudt zich het recht om deze informatie op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Informatie zoals, maar niet beperkt tot, afmetingen, lasten en afstanden worden verstrekt voor informatieve doeleinden op een geschatte basis.

De prijzen die op de website worden weergegeven, zijn actueel op het moment van uitgifte, maar kunnen op elk ogenblik wijzigen en zijn afhankelijk van beschikbaarheid. De weergeven prijzen zijn exclusief kosten.
Prijzen in vreemde valuta, dus anders dan EUR, worden alleen ter informatie getoond.


Auteursrechten

Adaleta en haar geregistreerde juridische entiteit Revoo Real Estate SL, behouden alle rechten voor. Bezoekers en gebruikers van de site krijgen toestemming om het materiaal alleen voor privédoeleinden en voor onderzoek te downloaden en weer te geven.

Anders dient rechtstreekse toestemming te worden gevraagd aan Adaleta. Als er toestemming wordt gegeven, kunnen daar aanvullende voorwaarden aan worden gesteld.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, inhoud, grafisch ontwerp en broncode zijn eigendom van Adaleta en haar geregistreerde rechtspersoon. Er wordt geen toestemming gegeven voor de gebruiksrechten in welke vorm dan ook.

MIJN ZOEKWENSEN