Privacybeleid

Uw persoonlijke gegevens zijn belangrijk. Wij beschouwen de bescherming van persoonsgegevens als een belangrijk aspect voor gebruikers van onze website. Hieronder kan je raadplegen hoe wij jouw gegevens behandelen, verwerken en beveiligen. Het is geschreven met de bedoeling om een transparant overzicht te geven, beschikbaar voor iedereen die met ons communiceert.

Wij verwerken jouw gegevens in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679, vastgesteld door het Europees Parlement op 27 april 2016. Het betreft de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. Wij informeren dat de door jou verstrekt persoonsgegevens worden verwerkt.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers. Hiermee bedoelen we bezoekers van de website en elke andere persoon die ons persoonlijke informatie verstrekt.


Wie zal jouw persoonsgegevens verwerken?

De gegevensbeheerder is de entiteit die uw gegevens verzamelt en verwerkt. Voor de Adaleta website is dit Revoo Real Estate SL, gevestigd aan de Avenida de Ibiza 16, 1-2, 03189 Orihuela Costa, met BTW-nummer: B06861249, verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Als de gebruiker vragen heeft met betrekking tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, is het mogelijk om per e-mail contact met ons op te nemen: info@adaletaspain.com

Welke persoonsgegevens kunnen worden verzameld?

Allereerst zijn persoonlijke gegevens alle gegevens die het mogelijk maken om een gebruiker te identificeren. Telkens wanneer een gebruiker ons zijn persoonlijke gegevens verstrekt, wordt dit duidelijk gemaakt, met een verwijzing naar ons privacybeleid.

Vervolgens, zullen alleen noodzakelijke gegevens worden verkregen met betrekking tot de diensten die worden aangeboden door Revoo Real Estate SL en de commerciële naam Adaleta.

Als we bijvoorbeeld om meer informatie vragen, kunnen we naam, telefoonnummer en e-mailadres in onze database opslaan. Bij het verzenden van het contactformulier moet de gebruiker hiervoor toestemming geven.

Welke persoonsgegevens worden verzameld is afhankelijk van de diensten waarop de gebruiker een beroep wenst te doen. Voor elk geval wordt de gebruiker vooraf duidelijk op de hoogte gebracht, zodra duidelijk is welke informatie wordt verwerkt.


Waarom worden persoonsgegevens verzameld?

Simpel gezegd, het verzamelen van uw persoonlijke gegevens stelt ons in staat om de gebruiker de nodige diensten te verlenen. Hieronder geven we een voorbeeld om de motivatie voor het verzamelen van persoonsgegevens toe te lichten.

Voorbeeld A:
Gebruiker vraagt via website om meer informatie over een woning.

De gebruikersgegevens worden door ons verwerkt. Volgens dit voorbeeld hebben we volgende data verzameld:
- De naam van de gebruiker: Om te weten tot wie we ons kunnen richten.
- Telefoonnummer: Om eventueel contact op te nemen.
- Adres: Om de gevraagde dienst te verlenen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Deze informatie wordt in onze database opgeslagen zolang het verzamelen van jouw gegevens noodzakelijk wordt geacht.
De gebruiker heeft echter op elk ogenblik het recht en de mogelijkheid om ons te verzoeken deze data te verwijderen.
Simpelweg een e-mail sturen naar de gegevensbeheerder met dit verzoek is voldoende.


Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden in principe uitsluitend verzameld met het doel om de gebruiker de gevraagde diensten te leveren. We behouden ons echter het recht voor om uw gegevens (zoals leeftijd of nationaliteit) te gebruiken voor interne statistieken.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor directe marketing doeleinden. Tenzij de gebruiker toestemming heeft gegeven na te zijn geïnformeerd.
In dit geval heeft de gebruiker het recht om dergelijke campagnes op elk moment te annuleren door zich af te melden.


Wat zijn uw rechten?

De gebruiker kan op elk moment details over alle verzamelde gegevens opvragen, corrigeren of verzoeken om deze te verwijderen. Verder heeft de gebruiker het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van zijn gegevens door zich uit te schrijven of een e-mail te sturen met dit verzoek naar info@adaletaspain.com

MIJN ZOEKWENSEN